افتخارات ونداچوب

دارنده نشان ملی دو ستاره از نخستین دوره جایزه ملی بسته بندی

بازدید وزیر میراث فرهنگی و صنایع دستی از غرفه ونداچوب

ونداچوب جایزه ملی بسته بندی - جعبه چوبی

حضور در نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران