با چوب های ناشناخته آشنا شوید

در این مقاله سعی داریم شما را با اسامی چوب هایی آ‌شنا کنیم که کمتر یا اصلا به گوشتان نخورده است. با توجه به گستردگی طیف انواع درخت، انواع مختلفی از چوب ها وجود دارد که اسامی آن ها را تا حدودی شنیده اید یا انواع آن را دیده اید، اما انواع دیگری از چوب [...]