منبت کاری چیست

در این مقاله سعی داریم شما را با مفهوم منبت آشنا کنیم. به طور کلی منبت کاری شاخه ای از صنایع دستی است که در آن نقش ها به صورت برجسته روی سطح کار ایجاد میشوند. منبت کاری روی چوب یکی از زیر شاخه های این هنر و رایج ترین آن است. البته در برخی هنرهای دیگر چوبی [...]