با نحوه ی پتینه چوب آشنا شوید

همانطرو که در مقاله ها ی پیشین به بررسی چوب و انواع مختلف آن ها پرداختیم میدانیم که چوب ها،  از نظر بافت و انسجام با یکدیگر تفاوت دارند. و بیان کردیم که ، چوب ها به دو دسته نرم و سخت تقسیم می شوند که هر کدام کارایی خاصی دارند. پس میتوان اینگونه بیان [...]