با چگونگی تولید چرم آشنا شوید

در مقاله پیشینن با تعریف چرم آشنا شدید .در این مقاله سعی داریم شما را با چونگی تولید چرم آشنا کنیم.برای تهیه چرم روی پوست مورد نظر از ابتداء تا تبدیل به چرم چند عمل مختلف انجام می دهند. همانطور که اشاره کردیم چرم ،پوست حیوانات مرده است و برای جلوگیری از فساد پوست ،باید [...]