با مفهوم رزین و انواع آن آشنا شوید و کاربردهای آن را بدانید

در این مقاله سعی داریم شما را با مفهوم رزین و انواع و کاربرد آن آشنا کنیم .   به طور کلی و معمول “رزین” اصطلاحی است که برای توصیف ترکیبی استفاده می شود که به صورت مایع است و سپس در طی فرایند هایی خاص به یک سطح جامد و سفت تبدیل شود ، [...]