رزین پلی استر چیست و انواع آن کدام است

در مقاله پیشین به بررسی مفهوم رزین و انواع آن پرداختیم . در این مقاله سعی داریم رزین پلی استر را به صورت کامل بررسی نماییم رزین‌های پلی استر از واکنش اسیدهای آلی دو عاملی(مانند مالئیک انیدرید) و الکل‌های چند عاملی به دست می‌آیند. رزین‌های پلی استر غیراشباع، پلیمرهای تراکمی تشکیل یافته از واکنش پلی [...]