ترموود چیست و چه کاربردهایی دارد

در صنعت چوب از روش های گوناگونی برای افزایش استحکام چوب نجاری استفاده شده است ،از جمله استفاده از مواد نفتی، پوشش های سلولزی و روغن های حیوانی و گیاهی میتوان اشاره کرد  یکی از این روش ها را میتوان ترموود نام برد که در ادامه به بررسی آن میپردازیم. آشنایی با ترموود ترموود ،نوع [...]