چند ایده خلاقانه برای کار با رزین اپوکسی

در مقاله های پیشین به بررسی رزین و انواع آن پرداختیم و همچنین به صورت کامل انواع آن را بررسی کردیم . و اشاره کردیم که اپوکسی نوع بهبود یافته رزین است. در واقع رزین اپوکسی از خانوادۀ رزین‌های دوجزئی است ،که شامل پایۀ رزینی و هاردنر می‌باشد. این دو جزء نام برده، باید به [...]