رزین اپوکسی چیست و کاربردهای آن چیست

در مقاله پیشین به بررسی رزین پرداختیم و به انواع رزین اشاره کردیم . در این مقاله میخواهیم به بررسی رزین اپوکسی که یکی از انواع رزین است بپردازیم. اپوکسی نوع بهبود یافته رزین است. در واقع رزین اپوکسی از خانوادۀ رزین‌های دوجزئی است ،که شامل پایۀ رزینی و هاردنر می‌باشد. این دو جزء نام [...]