در مقاله های پیشین به بررسی چوب و انواع آن پرداختیم ،در این ویدیو میخواهیم به شما خط تولید کارخانه چوب بری و اره کشی  را نشان دهیم.