در مقاله های پیشین به بررسی رزین و انواع آن پرداختیم و همچنین به صورت کامل انواع آن را بررسی کردیم . و اشاره کردیم که اپوکسی نوع بهبود یافته رزین است. در واقع رزین اپوکسی از خانوادۀ رزین‌های دوجزئی است ،که شامل پایۀ رزینی و هاردنر می‌باشد. این دو جزء نام برده، باید به نسبت مشخص، بنا بر فرمولاسیون و کاربرد آن، با یکدیگر مخلوط شوند و سپس روی سطح یا قالب دلخواه استفاده شود.

تمام اپوکسی‌ها دارای دو بخش ؛رزین و عامل پخت هستند. در واقع زمانی که این دو با هم واکنش نشان می‌دهند، فرآیند سخت شدن اتفاق می‌افتد.جزء A را با نام Epoxy یا Epoxy Resin مشخص کنند و جزء B هم با عباراتی مثل Epoxy Curing agent و یا Epoxy Hardener شناخته میشود.

رزین اپوکسی که به آن پلی پوکساید نیز می‌گویند، پری پلیمر و پلیمر واکنش پذیر بوده که حاوی گروه‌های اپوکساید است. این نوع، سطح مقاومت گرمایی و شیمیایی بسیار بالا و قدرت چسبندگی بسیار قوی دارند.

با توجه به اینکه از رزین اپوکسی در صنعت هنر بسیار استفاده میشود در این ویدیو چند ایده خلاقانه را به شما نشان میدهیم .