در مقاله ی پیشین به بررسی دریل ستونی پرداختیم و اشاره کردیم که یکی از عمده ترین تفاوت های دریل ستونی با دیگر دریل ها این است که ،دریل های ستونی ثایت هستند و نمیتوان آن ها  جا به جا کرد،و به صورت عمودی بر روی میز و یا بر روی زمین کارگاه های نجاری و کارخانه های صنعتی قرار می گیرند. اغلب این نوع دریل ها مجهز به میز قابل تنظیم هستند که میز آن ها در ارتفاع های مختلف قابلیت قرارگیری و تنظیم دارد. دریل های ستونی نیز مانند دریل های دستی قادرند با مته های مختلف کار کنند و سوراخ هایی با قطرهای متفاوت ایجاد نمایند. طراحی دریل ستونی به گونه ای است که در هنگام سوراخ کاری های دقیق نیازی وارد کردن فشار دست نیست و دستاه از دقت و قدرت مناسبی در سوراخ کاری برخوردار است. در واقع می توان گفت دقت و قدرت بالا از ویژگی های بارز و مهم دریل ستونی است.

در این ویدیو به شما طریقه ساخت یک مینی دریل ستونی را نشان خواهیم داد.