در مقاله های پیشین به تعریف چرم و چگونگی تولید آن، پرداخیتم و متوجه شدیم که چرم پوست حیوانات مرده است که ماده ایی طبیعی و بادوام میباشد و از دباغی پوست خام جانوران، به‌ویژه گاو به‌دست می‌آید.فرایند دباغی به این شکل است که، پوست فسادپذیر را به یک مادهٔ طبیعی پایدار، دایمی و انعطاف‌پذیر برای کاربردهای گوناگون تبدیل می‌کند.

همچنین به بررسی کاربردهای چرم پرداختیم و اشاره کردیم که چرم در صنایع مختلفی مانند: کفاشی، کیف سازی، البسه، مبل‌سازی و تولید جعبه های بسته بندی و غیره کاربرد دارد و گفتیم که چرم ها را می توان از روی خواص، کاربرد و چگونگی تهیه آن،طبقه بندی کرد. طبقه بندی چرم ها بر اساس کاربرد بدین صورت است:

  •  چرم های محکم:این چرم ها، از پوست گاو نر یا ماده و گاومیش تهیه می شوند و برای تخت کفش، تسمه و غیره به کار می رود.

  • چرم های نرم: این نوع چرم ها ،از پوست اسب، گره اسب و بز تهیه می شود و در  براق سازی ،تیماج ۔ کاری زین

    و جلدسازی به کار می رود.

  •  چرم های ظریف: این نوع از چرم ها، از پوست گوسفند، بره، بزغاله و بز کوهی تهیه می شود، در ساخت دستکش، کیف، کفش های ظریف، اشیای زیبا و جلد کتاب و جعبه های بسته بندی کاربرد دارد.

در این ویدیو قصد داریم به شما نحوه ی تولید چرم از پوست را نشان دهیم .