همانطور که میدانید در مقاله های پیشین شما را با دستگاه CNC آشنا کرده ایم و انواع و کاربرد آن را نام برده ایم.

در این ویدئو قصد داریم شما را با نحوه ی کار با دستگاه CNC آشنا کنیم.